Aktuellt

Artikel Nytt ramverk för laglig överföring av personuppgifter till USA

2016-07-27
2016-07-27 I mitten av juli antogs ”EU-US Privacy Shield” av EU-kommissionen. Det innebär att det finns ett nytt ramverk på plats för att lagligt kunna överföra personuppgifter från EU/EES till certifierade företag i USA, t.ex. inom ramen för molntjänster och andra IT-tjänster, sedan det tidigare ramverket Safe Harbor ogiltigförklarades i höstas. Från och med den med 1 augusti 2016 kan amerikanska företag anmäla sig för certifiering. Vad innebär egentligen det nya ramverket och vad betyder det för svenska företag?
English
Meny