VÄLKOMMEN TILL CEDERQUIST
Vi är en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Med fokus att vara en självklar juridisk affärspartner är vi tillräckligt stora för att med god kapacitet ta oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders behov.

Aktuellt

Artikel Fem enkla saker du kan göra för att komma igång med Corporate housekeeping

2017-03-29
2017-03-29 Hur förbereder man sig inför en granskning av bolaget i samband med eventuell kapitalanskaffning? Corporate housekeeping är svaret. Det skapar grunden för att strukturera och optimera den juridiska infrastrukturen i företaget i syfte att stödja verksamheten. Tanken är att ha ordning och reda på de avtal och dokument som ligger till grund för bolagets balans- och resultaträkning på liknande sätt som bokföringen. Nedan tipsar Johannes Färje och Pierre Olsson er om fem enkla exempel på vad ni kan göra för att komma igång.

Artikel Får man avstå från att förkasta anbud om det bara avviker från kravet lite grann?

2017-03-27
2017-03-27 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare klargjort att man inte kan avstå från att förkasta ett anbud som avviker från ett skall-krav, bara för att skall-kravet då skulle få orimliga konsekvenser. Vid första anblick skulle man kunna tro att Kammarrätten i Jönköping nu, i en nyligen meddelad dom, frångått HFD:s strikta bedömning av skall-krav och därmed återigen banat vägen för så kallade pragmatiska bedömningar av skall-krav. Kammarrättsavgörandet avser emellertid en annan fråga än HFD:s avgörande. Det är därför viktigt att leverantörer och beställare alltjämt behandlar skall-krav som obligatoriska (såväl formalia som materiella) och inte bortser från dem med hänvisning till att kravet vore orimligt att upprätthålla.

Press MIPS noteras på Nasdaq Stockholm

2017-03-23
2017-03-23 Aktierna i MIPS AB (publ) har idag den 23 mars 2017 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet var 46 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier i MIPS om 1 164 miljoner kronor efter erbjudandet.
Ring
English
Meny