2017

Det är roligt att vara i händelsernas centrum på en stark marknad

2017-09-28
2017-09-28 Man har bara behövt öppna tidningen det senaste året för att övertygas om att Sverige har en stark och dynamisk ekonomi. Något som medfört en stark transaktionsmarknad och så klart en positiv känsla av att ”det är nu det händer”. Under 2016 hade Cederquist en tillväxt på 14 %. Ett kvitto på ett framgångsrikt år, kanske ett av de bästa sedan starten år 1953. Cederquist medverkade bland mycket annat vid noteringarna av bolagen Bonava, Catella, spelbolaget Mr Green och vid förvärvet av Nordnet.

Artikel Ansökningsavgifter och processkostnader kommer inte att minska ”okynnesöverprövningar”

2017-08-21
2017-08-21 Regeringens särskilde utredare ska bl.a. överväga om ansökningsavgifter och processkostnadsansvar kan minska antalet överprövningsmål. Det kan de säkert, men troligen inte på det sätt som regeringen tänker sig. Små- och medelstora företag lär i högre grad avstå från att driva berättigade överprövningsmål, medan den stora boven i dramat – ”okynnesöverprövningar”, eller rättare sagt ”fördröjningsöverprövningar” – riskerar att fortsätta som vanligt, menar Cederquists experter Mikael Engström och Peter Riiga.

Antitrust damages in Sweden

2017-06-19
2017-06-19 Justice requires that companies and persons that have been victims of competition law infringements, such as cartels or abuses of dominant positions, receive proper compensation for their losses suffered as a consequence of the infringements.

"Kunder idag efterfrågar råd baserat på erfarenhet, lyhördhet och pragmatism"

2017-05-30
2017-05-30 Malin Allard är ny Head of IP & Media på Cederquist sedan februari i år. Malin kommer närmast från Ericsson där hon arbetade som bolagsjurist. Idag arbetar hon i en av Cederquists växande specialistgrupper och är med och driver gruppen framåt. Ett karriärsbyte som traditionellt sett inte varit så vanlig i byråvärlden, men som blir allt vanligare idag. Vi passade på att ställa Malin några korta frågor om varför hon sökte sig tillbaka till rollen som advokat, hur hon ser på framtiden och varför just immaterialrätt är det område hon brinner för.

6 tips på hur du skyddar din affärsidé i uppstartsfasen

2017-05-23
2017-05-23 Att skydda sin affärsidé som nystartat bolag är viktigt för att er idé, dvs. er ”secret sauce”, inte ska landa i någon annans händer. Arbetsrättsspecialisten Jonas Lindskog och IT-rättsspecialisten Matilda Sanfridson reder ut vilka aspekter som är viktiga att tänka på när man vill skydda sin affärsidé, framförallt när affärerna börjar ta fart.

Fallgropar med open source – och fyra enkla åtgärder ni kan vidta för att undvika dem

2017-05-02
2017-05-02 Vad är egentligen open source och hur riskabelt är det att använda open source i eller tillsammans med din mjukvara? Svaret är att riskbilden till stor del beror på hur ditt företag avser att använda sig av open source. Nedan redogör IT-specialisterna Henrik Lindstrand och Elin Holm för några av de fallgropar som finns med open source, vad man bör tänka på när man använder sig av open source och hur man, genom fyra enkla åtgärder, kan undvika några av fallgroparna.

Gryningsräder eller oanmälda platsundersökningar – alltid blixt från klar himmel eller kan man vara redo?

2017-04-12
2017-04-12 Om en konkurrensmyndighet har fått vittring på en eventuell konkurrensöverträdelse kan den, med mycket begränsad motivering, besluta att göra en oanmäld platsundersökning och söka efter bevis för den misstänkta konkurrensöverträdelsen.

Artikel Kan bolagsman bli personligt ansvarig trots att handelsbolaget finns kvar?

2017-04-06
2017-04-06 En fråga som vår Tvistlösningsgrupp har gjort en djupdykning i. Den begränsning som finns i handelsbolagslagen gällande förbud att kräva övriga bolagsmän personligen gäller endast under bolagets bestånd. Högsta domstolen har klarlagt att begränsningsregeln inte gäller för bolagsman som utträtt ur handelsbolaget, eftersom bolaget då inte längre består för den utträdde bolagsmannen.

Fem enkla saker du kan göra för att komma igång med Corporate housekeeping

2017-03-29
2017-03-29 Hur förbereder man sig inför en granskning av bolaget i samband med eventuell kapitalanskaffning? Corporate housekeeping är svaret. Det skapar grunden för att strukturera och optimera den juridiska infrastrukturen i företaget i syfte att stödja verksamheten. Tanken är att ha ordning och reda på de avtal och dokument som ligger till grund för bolagets balans- och resultaträkning på liknande sätt som bokföringen. Nedan tipsar Johannes Färje och Pierre Olsson er om fem enkla exempel på vad ni kan göra för att komma igång.

Får man avstå från att förkasta anbud om det bara avviker från kravet lite grann?

2017-03-27
2017-03-27 Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tidigare klargjort att man inte kan avstå från att förkasta ett anbud som avviker från ett skall-krav, bara för att skall-kravet då skulle få orimliga konsekvenser. Vid första anblick skulle man kunna tro att Kammarrätten i Jönköping nu, i en nyligen meddelad dom, frångått HFD:s strikta bedömning av skall-krav och därmed återigen banat vägen för så kallade pragmatiska bedömningar av skall-krav. Kammarrättsavgörandet avser emellertid en annan fråga än HFD:s avgörande. Det är därför viktigt att leverantörer och beställare alltjämt behandlar skall-krav som obligatoriska (såväl formalia som materiella) och inte bortser från dem med hänvisning till att kravet vore orimligt att upprätthålla.

CQ Training Days gav mig en anställning hos Cederquist

2017-02-17
2017-02-17 Linnea Eriksson arbetar idag som Associate i Cederquists grupp för Privat M&A. En möjlighet hon bl.a. erbjöds efter att ha deltagit under Cederquists rekryteringsevent CQ Training Days våren 2016. Förutom att CQ Training Days gav Linnea möjligheten att skapa sig en egen bild av Cederquist som arbetsgivare, resulterade deltagandet i en etablerad kontakt med HR och så småningom en anställning.
Ring
English
Meny