2017

Nyhet Välkommen till Cederquists kompetensdag den 7 november

2017-10-10
2017-10-10 Den 7 november bjuder vi på Cederquist in dig till en kompetensdag där du får möjlighet att lyssna till våra specialister. Detta är en eftermiddag för dig som vill utveckla din juridiska kompetens inom ett flertal områden och samtidigt få svar på frågor kring aktuella juridiska ämnen. Helt enkelt en eftermiddag för dig som vill passa på att träffas och diskutera juridik. Dagen avslutas med mingel där du har möjlighet att under avslappnade former prata vidare med övriga deltagare och våra specialister.

Nyhet Välkommen till en halvdag med seminarier om IT & Media den 4 oktober

2017-09-08
2017-09-08 Under en eftermiddag ger vi en överblick över några intressanta frågor och trender i anslutning till IT- och Medierätt. Föredragen hålls av Marie Nilsson (Mediavision), Johan Ringstedt och Pia Kullström (Wibridge) och Cederquists experter och riktar sig både till dig som arbetar inom affärsverksamhet eller IT och till dig som är bolagsjurist.

Nyhet Välkommen till ett kvällsevent med frågepanel och "success story" - för dig som driver startup!

2017-08-30
2017-08-30 Den 21 september bjuder vi in dig som driver startup till ett kvällsmingel hos oss på Cederquist. Under kvällen kommer några av våra specialister att tala om några viktiga aspekter som du som entreprenör behöver tänka på när du ska ta in kapital från en eller flera investerare. Du kommer även att få lyssna till en inspirationsföreläsning med Diego Farias, VD för Amuse, som berättar om bolagets resa.

Nyhet GDPR under implementation

2017-04-25
2017-04-25 Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen – GDPR – att gälla inom EU. Många företag och organisationer är i full gång med att analysera vad GDPR innebär för deras verksamhet och genomföra åtgärder för att säkra efterlevnaden av GDPR.

Har man rätt att få ersättning för avkastningsränta om man har betalat för mycket mervärdesskatt?

2017-03-08
2017-03-08 Högsta domstolen har klarlagt att avkastningsränta på mervärdesskatt kan utgå även när ett belopp ska återbetalas enligt läran om condictio indebiti. Det krävs dock att den som erhållit betalningen faktiskt haft möjlighet att få avkastning på beloppet.

Välkommen till Cederquists kompetensdag inom IT och media

2017-03-07
2017-03-07 Den 28 mars, under en eftermiddag, ger vi en överblick över några frågor och utvecklingstrender i anslutning till digitala tjänster, medieplattformar och Internet of Things. Föredragen hålls av Anna Felländer, Johan Axhamn och Anders Erlandsson, företrädare från näringslivet och universitetet, samt av Cederquists jurister, och riktar sig både till dig som arbetar inom affärsverksamhet eller IT, och till dig som är bolagsjurist.
Ring
English
Meny