2017

Nyhet GDPR under implementation

2017-04-25
2017-04-25 Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen – GDPR – att gälla inom EU. Många företag och organisationer är i full gång med att analysera vad GDPR innebär för deras verksamhet och genomföra åtgärder för att säkra efterlevnaden av GDPR.

Har man rätt att få ersättning för avkastningsränta om man har betalat för mycket mervärdesskatt?

2017-03-08
2017-03-08 Högsta domstolen har klarlagt att avkastningsränta på mervärdesskatt kan utgå även när ett belopp ska återbetalas enligt läran om condictio indebiti. Det krävs dock att den som erhållit betalningen faktiskt haft möjlighet att få avkastning på beloppet.

Välkommen till Cederquists kompetensdag inom IT och media

2017-03-07
2017-03-07 Den 28 mars, under en eftermiddag, ger vi en överblick över några frågor och utvecklingstrender i anslutning till digitala tjänster, medieplattformar och Internet of Things. Föredragen hålls av Anna Felländer, Johan Axhamn och Anders Erlandsson, företrädare från näringslivet och universitetet, samt av Cederquists jurister, och riktar sig både till dig som arbetar inom affärsverksamhet eller IT, och till dig som är bolagsjurist.
Ring
English
Meny