Pressmeddelanden

Press MIPS noteras på Nasdaq Stockholm

2017-03-23
2017-03-23 Aktierna i MIPS AB (publ) har idag den 23 mars 2017 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet var 46 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier i MIPS om 1 164 miljoner kronor efter erbjudandet.

Cederquist har biträtt Pradera European Retail Parks SCSp vid dess förvärv av svenska handelsplatser belägna intill IKEAs varuhus

2017-03-09
2017-03-09 Cederquist har biträtt Pradera, en av Europas ledande fondförvaltare inom detaljhandeln, i dess förvärv av de svenska handelsplatser som ingår i en portfölj av 25 handelsplatser i åtta europeiska länder, alla belägna intill ett IKEA-varuhus.
Ring
English
Meny