2015

Press Cederquist rådgivare till Moderna Försäkringar

2015-08-27
2015-08-27 Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt har ingått ett avtal där Moderna förvärvar Skandias verksamhet inom individuella barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring samt gravidförsäkring.

Press Cederquist i bioaffär

2015-07-10
2015-07-10 Cederquist har tillsammans med Clifford Chance biträtt långivarna i samband med finansieringen av Bridgepoints förvärv av Nordic Cinema Group.
Ring
English
Meny