2017

Press MIPS noteras på Nasdaq Stockholm

2017-03-23
2017-03-23 Aktierna i MIPS AB (publ) har idag den 23 mars 2017 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet var 46 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier i MIPS om 1 164 miljoner kronor efter erbjudandet.
Ring
English
Meny