CQ Collaborate

På en marknad där kraven ständigt ökar och där tiden är knapp krävs det hela tiden nya effektiva och användarvänliga sätt att arbeta. För att vara en proaktiv och modern juridisk partner till våra kunder, erbjuder vi CQ Collaborate - ett erbjudande som inkluderar två digitala tjänster som underlättar  komplexa projekt och i löpande arbete.

Vår målsättning är att alltid tillföra största möjliga nytta för kunden. I CQ Collaborate ingår därför de två digitala tjänsterna:

  • HighQ – Ett digitalt verktyg för dokumentöverföring och projekt- och samarbetsytor
  • DocuSign – E-signatur, vilket möjliggör elektroniska underskrifter av dokument

HighQ - organisering av stora legala projekt

Vi vet att det kan vara utmanande att organisera juridiska projekt, framförallt när flera parter är involverade. High Q är en väletablerad tjänst som används flitigt av stora internationella advokatbyråer världen över. HighQs funktioner underlättar organisering av små som stora projekt genom att möjliggöra:

  • dokumentdistribution av stora mängder dokument
  • säker filöverföring
  • virtuella datarum
  • digitala projekt- och samarbetsytor
  • smidig redigering och delning av dokument till en mängd inblandade parter

Hur fungerar HighQ?
Alla användare bjuds in via e-post. En användares åtkomst till dokument kan även begränsas. En central funktion är spårbarheten av vilka åtgärder inloggade användare har utfört. Vill du läsa mer om HighQ - besök www.highq.com.

DocuSign- e-signatur som möjliggör elektroniska underskrifter

E-signatur möjliggörs via den externa leverantören DocuSign, som är världsledande på marknaden. E-signatur underlättar arbetet när stora mängder dokument behöver skrivas på, exempelvis vid signing i stora transaktionsprojekt eller i styrelsearbete. Den traditionella rutinen med utskrift, underskrift och inscanning eller postgång ersätts med en digital signatur, genomförd med bara ett klick, något som effektiviserar och underlättar för alla inblandade.

Hur fungerar DocuSign?

Dokument som ska signeras, sparas digitalt i en krypterad miljö, på säkra servrar hos leverantören.  Vill du läsa mer om DocuSign, besök www.docusign.com.

Är du intresserad av att veta mer om CQ Collaborate och Cederquists digitala erbjudande?
Kontakta då Carl-Johan Deuschl och Johanna Linder.

Carl-Johan Desuchl och Johanna Linder
mailto:carl-johan.deuschl@cederquist.se eller mailto:johanna.linder@cederquist.se.

 

Ring
English
Meny