Organisation

Cederquist drivs som ett true partnership med 19 delägare (juni 2016).  För den löpande verksamheten ansvarar Cederquists styrelse och Managing Partner. Cederquists ledningsgrupp består av Managing Partner, Kommunikationschef, HR-chef, IT-chef och Ekonomichef.

Styrelse

MP/Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Administrativ ledningsgrupp

HR-chef
IT-chef
Marknads- och kommunikationschef
Ring
English
Meny