2015

Press Cederquist i bioaffär

2015-07-10
2015-07-10 Cederquist har tillsammans med Clifford Chance biträtt långivarna i samband med finansieringen av Bridgepoints förvärv av Nordic Cinema Group.
Ring
English
Meny