2017

Press MIPS noteras på Nasdaq Stockholm

2017-03-23
2017-03-23 Aktierna i MIPS AB (publ) har idag den 23 mars 2017 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet var 46 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier i MIPS om 1 164 miljoner kronor efter erbjudandet.

Press Cederquist har biträtt Pradera European Retail Parks SCSp vid dess förvärv av svenska handelsplatser belägna intill IKEAs varuhus

2017-03-10
2017-03-10 Cederquist har biträtt Pradera, en av Europas ledande fondförvaltare inom detaljhandeln, i dess förvärv av de svenska handelsplatser som ingår i en portfölj av 25 handelsplatser i åtta europeiska länder, alla belägna intill ett IKEA-varuhus. Samtliga handelsplatser omfattar cirka 500 enheter, med en uthyrningsbar yta på cirka 538 000 kvadratmeter. Affären uppgick till ett värde av 900 MEUR och Cederquist var svensk rådgivare vid förvärvet.
Ring
English
Meny