Frukostseminarium

Välkommen till vårt frukostseminarium om vanliga fallgropar i användandet av boilerplates. Seminariet börjar klockan 08.30. Vi serverar frukost från klockan 08.00.