• Startsida
  • Seminarium om hur företag arbetar förebyggande för att säkerställa att verksamheter utanför Sverige inte bryter mot internationell rätt och globala normer

Välkommen på frukostseminarium den 8 december.

Seminarium om hur företag arbetar förebyggande för att säkerställa att verksamheter utanför Sverige inte bryter mot internationell rätt och globala normer.