Cederquist - för dig som vill mer

Cederquist är en modern och personlig arbetsplats. Här ges du alla förutsättningar för att utvecklas.

Vår Cederquistanda skapas under ett tak i centrala Stockholm. Här erbjuds du en personlig, genuin, trevlig, respektfull och informell företagskultur där alla delar samma grundvärderingar. 

Vi är övertygade om att du för att prestera på topp behöver utrymme för annat än arbete och satsar därför mycket på friskvård. Vi är en aktiv byrå och tycker att det är viktigt att våra medarbetare har de bästa förutsättningarna för att på bästa sätt ta hand om sin hälsa och sitt välmående i en intensiv och krävande bransch.

Med ett kontor där alla arbetar tillsammans är en av de positiva effekterna att vi har korta beslutsvägar och möjlighet att genomföra snabba förändringar. Hos oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förutsättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de beslut som fattas.

Vi är medvetna om att vi är en kompetensbaserad organisation och att vår produkt bygger på att våra medarbetare ständigt utvecklas och ligger i framkant. Därför erbjuder vi idag dig som medarbetare hos oss ett av marknadens främsta karriärs- och utbildningspaket.

Kontakta gärna vår HR-avdelning om du är nyfiken och vill veta mer.

Läs mer om Cederquist här.

Hur vi arbetar

Vi har definierat vår verksamhet som ett lag under ett tak. Ett lag med ett välutvecklat samarbete, som känner varandra och på ett effektivt sätt kan dra nytta av varandras kompetenser.

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden

Advokatfirman Cederquist bildades 1953 av Bengt Cederquist som var bolagsjurist på en av Sveriges största mediakoncerner. Sedan dess har vi tagit oss en lång väg.

Läs mer

Att arbeta värderingsstyrt

Cederquist är en värderingsstyrd advokatbyrå och vi arbetar aktivt och kontinuerligt med våra värderingar, något vi gjort under flertalet år. Våra värderingar vägleder oss, påverkar vår kultur, vårt erbjudande och det arbetsklimat som råder här. Målet har alltid varit att åstadkomma en öppen och transparent företagskultur på Cederquist där jämställdhet- och mångfaldsfrågor står högt på agendan. Ett arbete som vi kan se har gett resultat.

Läs mer