Utvecklas till en skicklig jurist

På Cederquist erbjuds du ett av marknadens bästa karriärutvecklingspaket som innebär att du får en personlig utvecklingsplan som ger dig rätt redskap att bli en skicklig affärsjuridisk konsult.

CQ LEAD - Vårt utbildningsprogram


För att möjliggöra din utveckling tillhandahåller vi de verktyg du behöver på vägen. Ett av dessa verktyg är vårt interna utbildningsprogram CQ LEAD. Det kan liknas vid en intern MBA och följer dig under hela din tid hos oss för att det ska bli lätt att ta till sig all den extra kompetens som du behöver för att bli en av de främsta affärsjuridiska konsulterna på marknaden. 

CQ LEAD ger dig en bred kommersiell plattform med kunskaper inom affärsmannaskap, retorik, förhandling, ledarskap, näringsliv och allt annat du behöver för att bli en kompetent affärsjuridisk konsult.

Syftet med CQ LEAD är att ge dig alla de redskap som du behöver för att utvecklas till en skicklig affärsjuridisk konsult. Ju längre du kommer in i din karriär desto viktigare blir det att veta vad bra affärsmannaskap och ledarskap innebär. Därför ligger fokus inom CQ LEAD på att utveckla våra jurister inom just dessa områden.

 

 

Vår utvecklingstrappa - tar dig vidare.


För att tydliggöra vad som förväntas av dig som jurist på Cederquist har vi tagit fram en utvecklingstrappa som beskriver precis vad du behöver uppnå för att komma vidare i din karriär.

Du kan börja din resa hos oss som Junior Associate. Under dina första år på Cederquist får du lära dig mycket. Det vi förväntar oss för att du ska kunna ta nästa steg i trappan är att du har en positiv inlärningskurva och ett stort internt engagemang.