2016

Artikel

Cederquist satsar på startups

2016-12-21 De senaste åren har det skrivits mycket, både i svensk och internationell press, om den bubblande startupscenen i Stockholm och de många "unicorns" som varje år exporteras från Sverige till IT- och tech-metropoler som Silicon Valley. Sanningen är att Sverige har en lång historia av företagande och entreprenörskap.
Artikel

"Ordning och reda i de juridiska ställningstaganden som start-ups ställs inför är en viktig komponent för att den löpande verksamheten ska fungera effektivt"

2016-12-15 Den 16 december deltar Cederquist under Styrelseakademiens utbildning Resultatskapande styrelsearbete för start-ups och styrelsekandidater. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till några av de jurister från Cederquist som kommer att delta under utbildningen, om varför det är viktigt att hjälpa start-ups med juridik i startskedet. Jonas, Kajsa och Henrik arbetar som biträdande jurister på Cederquist och är aktiva i Cederquists projektgrupp som löpande ger råd till start-ups.
Artikel

Preklusion under huvudförhandling

2016-12-02 Oskar Gentele arbetar i Cederquists tvistlösningsgrupp och har nyligen skrivit en artikel i Juridisk Tidskrift om preklusion under huvudförhandling.
Artikel

Problem vid deposition av hyra

2016-11-10 Hyreslagen ger en hyresgäst möjlighet att under vissa förutsättningar deponera hyra hos länsstyrelsen istället för att betala till hyresvärden. Detta kan t.ex. ske om hyresgästen anser sig ha rätt till hyresreducering p.g.a. av brist i förhyrd lokal. Depositionen utgör en giltig betalning och förverkande kan inte ske. Förfarandet är ett skydd för hyresgästen, men kan missbrukas och användas som påtryckningsmedel.
Artikel

”Jag känner verkligen att mitt arbete gör skillnad”

2016-09-23 Jenny Jilmstad har arbetat i Cederquists arbetsrättsgrupp sedan i juli. Att det blev just arbetsrätt för henne var inget medvetet val. Men idag är det en passion. – Arbetsrätt har med människor att göra. Det är en mjukare form av affärsjuridik och det jag brinner för, säger Jenny.
Artikel

Lär känna Cederquist på Business Arena

2016-09-13 Business Arena är Nordens dominerande mötesplats för aktörer på ledande befattningar i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Den 21-22 september samlas branschens aktörer i Stockholm för att diskutera aktuella trender, frågeställningar och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling, men också för att träffas, mingla och lyssna på intressanta föredrag.
Artikel

Mål om konkurrensklausuler i aktieöverlåtelseavtal avgjort

2016-08-16 Det är vanligt att aktieöverlåtelseavtal innehåller ett förbud för säljaren att konkurrera med målbolaget under en viss tid. Så länge sådana s.k. konkurrensklausuler inte har för lång giltighetstid är de ofta legitima och ok konkurrensrättsligt. Stockholms tingsrätt avgjorde nyligen ett mycket intressant mål där KKV hade stämt tre bolag för att ha haft konkurrensklausuler som gällde i fem år. Tingsrätten ogillade KKV:s talan efter en enligt oss mycket bra dom.