Cederquist satsar på startups

De senaste åren har det skrivits mycket, både i svensk och internationell press, om den bubblande startupscenen i Stockholm och de många "unicorns" som varje år exporteras från Sverige till IT- och tech-metropoler som Silicon Valley. Sanningen är att Sverige har en lång historia av företagande och entreprenörskap.

Redan vid det industriella genombrottet startade Alfred Nobel över 30 företag som etablerades runt om i hela världen och där hans patent på dynamit från 1867 utgjorde en viktig komponent för den framgångssaga som än idag är högst levande, bl.a. genom Nobelpriset. I takt med att välfärden och det sociala skyddsnätet i Sverige har ökat har allt fler vågat testa sina vingar genom att ge sig in i olika typer av startupverksamheter. Ett startupbolag kan definieras som ett bolag som arbetar i extrem osäkerhet. Kanske har du vågat säga upp dig från det där 9 till 5 jobbet med fast lön och arbetstagarförsäkring för att lansera en ny mobilapp. Det tycker vi är häftigt.

I mitten av 2000-talet omnämndes för första gången Lean Startup-metoden – en metod som ursprungligen etablerades av Eric Reis. Efter att Reis flertalet gånger tvingats inse att hans startupsatsningar inom tech-sektorn inte längre var långsiktigt motiverade, bestämde sig Reis för att utifrån sina egna erfarenheter hjälpa andra startupbolag att lyckas bättre. Målgruppen för Lean Startup var till en början high-tech startups i Silicon Valley men metoden har sedan dess exporterats över hela världen.

Enkelt sammanfattat kan man säga att Lean Startup är en data- och experimentdriven metod för att på så kort tid som möjligt gå från antaganden till verifierad fakta. Lean Startup förespråkar därmed en fail fast - fail often attityd i syfte att stegvis öka lärandet om marknadens kunder samtidigt som den finansiella risken begränsas. Målsättningen är att uppnå ett så kallad problem/solution fit (vi har någonting som kunden efterfrågar) och i förlängningen även en product/market fit (vi har någonting som kunden är beredd att betala för och där kostnaden för att rekrytera en ny kund understiger vad vi kan tjäna på kunden).

Det centrala enligt Lean Startup är att lära sig om vad som fungerar och inte börja exekvera sin egen idé för tidigt. De som väljer att exekvera för tidigt, istället för att experimentera och ha en lärande inställning i syfte att förstå kund och marknad, är ofta de startups som misslyckas. Istället för att spendera värdefull tid på att skriva omfattade affärsplaner, väljer en lean startup att lista sina antaganden om marknaden för att därefter identifiera experiment och hur man ska mäta om antagandet stämmer överens med verkligheten eller inte. Om antagandet inte verifieras börjar man om från början med ett nytt experiment – och så håller man på tills man långsamt men säkert kryper fram till någonting som marknaden vill ha och är redo att betala för.

Entreprenörer finns överallt och vi på Cederquist är i mångt och mycket också entreprenörer. I likhet med betydelsen för "lean" vill vi maximera kundvärdet samtidigt som resurserna för att uppnå kundvärde ska användas så effektivt som möjligt – något som också utgör en av hörnstenarna i vad som definierar lean teorin. Vi tror att ordning och reda i de juridiska ställningstagandena som varje bolag – såväl startupbolag som väletablerade bolag – ställs inför är en viktig komponent. Detta för att den löpande verksamheten ska fungera effektivt och fokus kan läggas på att utveckla verksamheten. Därför har vi på Cederquist skräddarsytt ett startup-paket för ditt bolag som du kan läsa mer om HÄR.

Lästips: The Lean Startup av Eric Reis.

 

Av Kajsa Morawetz.  

Kontakt