Hur korruption hanteras i de nya upphandlingsreglerna

Mikael Engström är Head of Public Procurement på Cederquist och har nyligen skrivit en artikel i tidskriften Upphandlingsrättslig tidskrift om korruption i offentlig upphandling.

I artikeln behandlas hur korruption hanteras i de nya upphandlingsreglerna som riksdagen beslutade om den 30 november 2016, och som träder i kraft den 1 januari 2017. Idag håller även Mikael ett seminarium på samma tema för besökare på Upphandlingskonferensen, som arrangeras av Upphandlingsrättslig tidskriftpå Clarion Sign den 1-2 december. För att läsa hela artikeln, klicka här.