Konkurrenssättsnyheter EU

Artikel

EU granskar bruk av tredjepartsplattformar vid försäljning online

2016-08-15 EU-domstolen mottog i juli en begäran om förhandsavgörande från en tysk domstol i ett mål mellan en parfymtillverkare (Coty) och en parfymdistributör (Akzente) (mål nr C-230/16). Målet rör i vilken mån en leverantör kan begränsa distributörens möjligheter att använda tredjepartsplattformar, t.ex. Amazon, i sin vidareförsäljning av produkterna i fråga.