EU granskar bruk av tredjepartsplattformar vid försäljning online

EU-domstolen mottog i juli en begäran om förhandsavgörande från en tysk domstol i ett mål mellan en parfymtillverkare (Coty) och en parfymdistributör (Akzente) (mål nr C-230/16). Målet rör i vilken mån en leverantör kan begränsa distributörens möjligheter att använda tredjepartsplattformar, t.ex. Amazon, i sin vidareförsäljning av produkterna i fråga.

Coty hade ett sådant förbud i sitt avtal med Akzente, i syfte att säkerställa varornas ”luxuösa framtoning”, och frågan är om det är en tillåten eller otillåten begränsning av distributörens vidareförsäljning. Rättsläget inom EU-rätten är för närvarande oklart: den tyska konkurrensmyndigheten har drivit tesen att begränsning av användande av tredjepartsplattformar är förbjudet, medan EU-kommissionens vertikala guidelines har tolkats som att det bör vara tillåtet. EU-kommissionen får i och med det här målet i EU-domstolen anledning att tydligare markera sin position. Kommissionen kan också förväntas ta ställning i frågan i samband med att sektorundersökningen om e-handel avslutas nästa år (se Competition & Procurement Quarterly nr 2/2015).

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.

Kontakt