Konkurrensrättsnyheter Sverige

Artikel

Mål om konkurrensklausuler i aktieöverlåtelseavtal avgjort

2016-08-16 Det är vanligt att aktieöverlåtelseavtal innehåller ett förbud för säljaren att konkurrera med målbolaget under en viss tid. Så länge sådana s.k. konkurrensklausuler inte har för lång giltighetstid är de ofta legitima och ok konkurrensrättsligt. Stockholms tingsrätt avgjorde nyligen ett mycket intressant mål där KKV hade stämt tre bolag för att ha haft konkurrensklausuler som gällde i fem år. Tingsrätten ogillade KKV:s talan efter en enligt oss mycket bra dom.
Artikel

Vismas drar tillbaka bud

2016-08-15 Visma anmälde sitt tilltänkta förvärv av Fortnox den 16 mars 2016. Båda företagen är verksamma inom försäljning av programvara i form av affärssystem för ekonomi och administration.
Artikel

Mål om konkurrensklausuler i aktieöverlåtelseavtal avgjort

2016-08-15 Det är vanligt att aktieöverlåtelseavtal innehåller ett förbud för säljaren att konkurrera med målbolaget under en viss tid. Så länge sådana s.k. konkurrensklausuler inte har för lång giltighetstid är de ofta legitima och ok konkurrensrättsligt. Stockholms tingsrätt avgjorde nyligen ett mycket intressant mål där KKV hade stämt tre bolag för att ha haft konkurrensklausuler som gällde i fem år. Tingsrätten ogillade KKV:s talan efter en enligt oss mycket bra dom.
Artikel

Långdragen kamp om skyltavgift för taxibilar vid Arlanda över

2016-08-15 Ett minst sagt rörigt mål mellan KKV och Swedavia har äntligen gått i mål. Frågan i målet, som för övrigt redan 2011 prövades av Marknadsdomstolen, var om en avgift som Swedavia tog ut av taxibolag på Arlanda utgjorde missbruk av dominerande ställning. Nyligen avgjorde Stockholms tingsrätt saken i en dom som var något förvånande
Artikel

Konkurrensverket föreslås få utökade beslutsrättigheter

2016-08-15 En utredning har sedan våren 2015 undersökt huruvida KKV ska ges utökad beslutanderätt avseende företagskoncentrationer och sanktioner för överträdelser av konkurrenslagen. I slutet av juni 2016 publicerades utredningens betänkande, SOU 2016:49.