Svensk Försäkring upphäver sin branschrekommendation

Efter ett klagomål i januari 2016 inledde KKV en undersökning avseende branschorganisationen Svensk Försäkrings rekommendation om provisionsförbud för vissa försäkringsförmedlare.

Som rapporterades i vårt nyhetsbrev, Competition and Procurement Quarterly nr 1/2016 inledde KKV i mars en fördjupad undersökning av Blockets (som ägs av Schibsted) tilltänkta förvärv av Hemnet. Konkurrensverket misstänkte att koncentrationen skulle begränsa konkurrensen på marknaden för söktjänster online för mäklade bostäder. KKV har hela tiden (inkl. innan anmälan ens lämnades in) indikerat att affären är problematisk. Schibsted försökte lösa de identifierade konkurrensproblemen (utredningen förlängdes t.o.m. för att ge tid att hitta en lösning) men uppenbarligen utan att kunna blidka verket. Bara timmar innan KKV skulle lämna in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt så meddelande Schibsted att affären inte kommer att genomföras.

***

Denna artikel har publicerats i Cederquists nyhetsbrev Competition & Procurement Quarterly. Vill du också ha senaste nytt inom konkurrensrätt och offentlig upphandling? Anmäl dig här till vårt nyhetsbrev.

Kontakt