Preklusion under huvudförhandling

Oskar Gentele arbetar i Cederquists tvistlösningsgrupp och har nyligen skrivit en artikel i Juridisk Tidskrift om preklusion under huvudförhandling.

Artikeln är en uppföljning på Oskars artikel om den mjuka stupstocken i RB som publicerades i Juridiskt Tidskrift för ett år sedan. Oskar höll vidare ett seminarium om Preklusion vid Stockholm Centre for Commercial Law den 8 november 2016 där artiklarna behandlades.

Kontakt