"Ordning och reda i de juridiska ställningstaganden som start-ups ställs inför är en viktig komponent för att den löpande verksamheten ska fungera effektivt"

Den 16 december deltar Cederquist under Styrelseakademiens utbildning Resultatskapande styrelsearbete för start-ups och styrelsekandidater. Vi passade på att ställa tre snabba frågor till några av de jurister från Cederquist som kommer att delta under utbildningen, om varför det är viktigt att hjälpa start-ups med juridik i startskedet. Jonas, Kajsa och Henrik arbetar som biträdande jurister på Cederquist och är aktiva i Cederquists projektgrupp som löpande ger råd till start-ups.

Vad är det för utbildning ni ska delta i på fredag och vad blir ert bidrag?

”Utbildningen fokuserar på hur styrelsearbete kan bli mer affärsorienterat och värdeskapande och vänder sig primärt till start-ups och nyblivna styrelsekandidater. Under ett av utbildningspassen kommer vi från Cederquist att presentera och diskutera viktiga juridiska aspekter att beakta i uppstartsfasen av en affärsverksamhet och i styrelsearbetet” - Jonas Göransson, IP/IT-rätt.

 

Varför är det viktigt att ha koll på juridiken?  

”Vi tror att ordning och reda i de juridiska ställningstaganden som start-ups ställs inför är en viktig komponent för att den löpande verksamheten ska fungera effektivt och för att fokus ska kunna  läggas på att utveckla verksamheten. Därför har vi på Cederquist skräddarsytt ett start-up-paket för nyblivna entreprenörer. Målet med erbjudandet är att underlätta för start-ups att bedriva sin verksamhet då uppstartsfasen för ett bolag är både intensiv samt kostnads- och tidskrävande”- Kajsa Morawetz, Bank och Finans.

 

Vilket är ert främsta tips till nybildade start-ups?

”Det finns såklart många utmaningar för ett nybildat start-up men vi tror det främsta tipset är att hitta rätt medarbetare och partners, och att man tidigt vågar tacka nej eller gå skilda vägar om man märker att det inte fungerar” – Henrik Lindstrand, IP/IT-rätt.

 

 

För fler tips, håll utkik på vår hemsida och på vår LinkedIn-sida.

Kontakt