Upphandlingsnyheter EU

Artikel

EU-domstolen x 3 om åberopande av annans kapacitet

2016-08-15 Under året har EU-domstolen avgjort tre mål som rört frågan om åberopande av annans kapacitet vid anbudsgivning. EU-domstolen betonade rätten att välja den rättsliga arten för sådana samarbeten, samt formen för bevisning av förbindelserna mellan en anbudsgivare och ett åberopat företag. Samtidigt konstaterar EU-domstolen att möjligheterna att åberopa annans kapacitet under vissa förutsättningar kan begränsas.