Upphandlingsnyheter Sverige

Artikel Akademiska Hus är en upphandlande myndighet

2016-08-15
2016-08-15 HFD slog nyligen fast att det statliga bolaget Akademiska Hus, som äger och förvaltar merparten av landets högskolors fastigheter, är ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 12 § LOU:s mening och därmed ska tillämpa LOU vid upphandling.
Ring
Meny