”Det roligaste med att arbeta som transaktionsjurist är att vi får arbeta brett med transaktionsjuridik, samtidigt som vi blir specialistrådgivare”

Max Laestander och Sara Hag arbetar båda som juniora biträdande jurister i Cederquists transaktionsgrupp. Till vardags arbetar de med olika frågeställningar men båda är överens om att en av fördelarna med just transaktionsjuridik är att de ständigt ställs inför nya utmaningar.

Vad arbetar ni med i Cederquists transaktionsgrupp och hur ser en vanlig dag ut?

 

Max: ”Jag arbetar i gruppen som till övervägande del biträder vid privata förvärv, som hos oss kallas privat M&A. Det är ganska svårt att beskriva en vanlig dag då dagarna under en arbetsvecka skiljer sig åt. Dels till antalet timmar jag arbetar men även till vad jag får för uppgifter på mitt bord. En mer rättvisande beskrivning är att jag arbetar projektbaserat där min roll som junior jurist ofta innebär att jag är inkopplad i uppstartsfasen. En vanlig uppgift som junior jurist är att göra due diligence-arbete. Under denna del av projektet granskar vi mängder med dokument. Något som är roligt med due diligence är att vi lär oss mycket om de verksamheter vi biträder. Oavsett vilket projekt jag arbetar i så ställs jag alltid inför tuffa utmaningar som kräver att jag är fokuserad och noggrann. Det gäller att vara uppmärksam så att man inte missar något viktigt. Jag har även fått testa på att projektleda, vilket har varit väldigt roligt. Det ställer helt andra krav på att vara organiserad och det kräver förmågan att hela tiden tänka två steg framåt, något jag inte trodde jag skulle få testa på så pass tidigt”.

Sara: ”Jag arbetar också projektbaserat men i Cederquists grupp för publik M&A. Jag känner igen mig i Max beskrivning av hur man som junior jurist arbetar i vår transaktionsgrupp. Uppgifterna skiljer sig åt från en dag till en annan och det är det som gör arbetet så spännande och roligt. Jag blir likt Max ofta inkopplad tidigt i ett projekt eftersom det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för den specifika klientens behov innan vi sätter igång med en uppgift. Vid exempelvis börsintroduktioner har vi kontakt med Finansinspektionen och berörda banker och den tid som detta förväntas ta behöver beaktas och kommuniceras ut till klienten i det inledande skedet av ett projekt. I grunden handlar det om att systematiskt planera en process, upprätta en tidplan och sedan hålla sig till denna. Nu under våren kommer jag också att arbeta med planeringen av vissa noterade bolags årsstämmor”.

Ni beskriver att arbetet är både utmanande och roligt - vad tror ni att det beror på?

 

Max: ”Mycket förenklat kan man säga att sättet vi arbetar på aldrig gör ett projekt eller en arbetsuppgift enformig eftersom förutsättningarna alltid ser olika ut. Man får även möjligheten att arbeta med andra duktiga specialister vid en transaktion, både internt och externt. Exempelvis är det vanligt att en arbetsrättsspecialist är involverad vilket ger mig en överblick över vilka arbetsrättsliga frågor som kan uppstå vid förvärv. Arbetet är självklart svårt, men det finns alltid en kollega att fråga om råd. För mig har det alltid varit viktigt att vara stimulerad på jobbet, något jag definitivt är som affärsjurist. Dessutom får jag, i egenskap av transaktionsjurist, en bred kunskap om vilka juridiska frågor som är viktiga vid transaktioner, samtidigt som jag tränas till att bli en expert på de specifika situationer som kan uppstå”.  

Sara: ”För mig beror det främst på att de frågeställningar jag arbetar med är svåra och komplexa, vilket gör att vi måste arbeta i team för att kunna leverera kvalitativt juridiskt arbete till våra klienter. Varje dag arbetar jag med erfarna och kompetenta kollegor och jag lär mig ständigt något nytt om juridiken kring publik M&A. De komplexa juridiska frågeställningarna jag arbetar med gör också att jag alltid måste anstränga mig till mitt yttersta för att våra klienter ska få bästa möjliga rådgivning. Tempot och kraven är höga men det passar mig och jag känner att jag har utvecklas mycket under de månader som jag arbetat på Cederquist. Jag är också tacksam över möjligheten till vidareutbildning som finns här”.

Slutligen, vilka förväntningar har ni på året 2017?

 

Sara: "Mina förväntningar på 2017 är höga. Jag känner att jag på kort tid har lärt mig mycket om juridiken kring publik M&A och jag kommer att lära mig mycket mer under detta år. Det ser jag fram emot. Nu börjar stämmosäsongen för de noterade bolagen och det är ett nytt och spännande område för mig. I övrigt får vi flera nya kollegor nu i januari och ännu fler i augusti, det ska bli kul att lära känna dem".

 

Max: "Ett nytt år känns alltid som en nystart på livet och detta gäller även på jobbet! Jag ser framför mig nya spännande uppdrag och utmaningar som får mig att fortsätta att utvecklas i rollen som affärsjurist. Förutom att jag tror och hoppas på ett starkt år för transaktioner, hoppas jag få lära känna fler studenter som är nyfikna på yrket som affärsjurist på advokatbyrå".

 

 

Just nu söker vi biträdande jurister till vår transaktionsgrupp med start till hösten 2017. Besök vår karriärsida karriar.cederquist.se, för att se våra lediga tjänster.