Gryningsräder eller oanmälda platsundersökningar – alltid blixt från klar himmel eller kan man vara redo?

Om en konkurrensmyndighet har fått vittring på en eventuell konkurrensöverträdelse kan den, med mycket begränsad motivering, besluta att göra en oanmäld platsundersökning och söka efter bevis för den misstänkta konkurrensöverträdelsen.

För att undvika att detta händer ska man naturligtvis primärt se till att inga konkurrensöverträdelser begås men trots det kan man ändå få ett besök från de konkurrensvårdande myndigheterna. Det blir t.ex. allt vanligare att företag använder konkurrensrätten offensivt och anmäler konkurrenter för att själva uppnå en konkurrensfördel på marknaden. En beredskap för att det oväntade ändå kan inträffa underlättar därför betydligt om myndigheten trots allt knackar på dörren.

I den akuta fasen bör man ha en ansvarskedja förberedd, som inte bara hänger på en person, så att myndighetens ankomst stör den vardagliga verksamheten så lite som möjligt. När mottagandet är klart blir det aktuellt att hantera kommunikation, både externt och internt. Under resans gång ska sedan själva genomförandet av undersökningen övervakas och kanske ifrågasättas samtidigt som en mängd frågor, av både praktisk och juridisk natur uppkommer.

När platsundersökningen avslutats vidtar ett intensivt arbete för att hålla jämna steg med den fortsatta utredningen och helst ligga lite före, bl.a. annat för att kunna förbereda försvaret men även för att eventuellt kunna bidra med ny information som kan leda till nedsättning av eventuella böter.

Under kompetensdagen kommer Fredrik och Elsa att gå igenom de olika faserna samt ge tips från verkligheten på hur man bäst hanterar dem.

Låter ämnet intressant? Du är du välkommen att delta under kompetensdagen. Klicka här för mer information: http://www.cederquist.se/om-cederquist/aktuellt/nyheter/2017/valkommen-till-cederquists-kompetensdag-den-27-april/