Webinar: Coronavirusutbrottet – legala risker och handlingsalternativ

Coronavirusets utbredning medför stora utmaningar för näringslivet och samhället i stort. Vi upplever ett rådande läge som präglas av stor osäkerhet om framtiden och kring vilka handlingsalternativ som finns för att kunna hantera ekonomiska, organisatoriska och legala risker. Cederquists absolut högsta prioritet är att hjälpa dig som kund att navigera och hantera den osäkerheten. På vår hemsida har vi författat ett antal kortare artiklar om olika legala frågor som uppstått till följd av COVID-19. Som ett komplement till dessa artiklar kommer vi nu att livesända ett antal webinarier den 26 och 27 mars 2020 där våra experter diskuterar de frågeställningar som artiklarna berör, och där du får möjlighet att ställa generella frågor. Varje avsnitt pågår ca. 20 minuter och sändningstidpunkterna framgår av schemat nedan.

Torsdag 26 mars 2020 - sändningstider

13.00-13.20    Covid-19 och EU-, Konkurrensrätt och Offentlig upphandling

13.30-13.50    Covid-19 och hinder i entreprenadavtal

14.00-14.20    Covid-19 och avtalsrelationer – vad ska man tänka på?

14.30-14.50   Rättsläget – Force majeure, kontrollansvar och 36 § avtalslagen

15.00-15.20    GDPR och Covid-19 – vad ska vi tänka på?

15.30-15.50    Covid-19 och MAE, MAC and force majeure-klausuler i svenska finansieringsavtal

Fredag 27 mars 2020 – sändningstider

10.00-10.30    Arbetsrättsliga åtgärder, såsom korttidspermitteringar, i ljuset av Covid-19

 
Om du inte har möjlighet att ta del av webinarierna vid sändningstidpunkterna kommer de också att finnas tillgängliga på vår hemsida en tid framöver.

Anmäl dig HÄR för att få länken till webinarierna. 

De artiklar och webinarier som publiceras på vår hemsida ska inte uppfattas som, eller ersätter, juridisk rådgivning i det enskilda fallet. Advokatfirman Cederquist tar följaktligen inte ansvar för hur innehållet används.