Halvdagsseminarium om IP och IT

Den 10 maj välkomnar vi på Cederquist dig till en eftermiddag där vi tar upp och diskuterar några aktuella ämnen rörande artificiell intelligens (AI), konsumenträtt, marknadsrätt, GDPR och Digital Services Act (DSA). Vi inleder med lunch.

Praktiska detaljer

Var: Cederquists kontor, Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm
Tid: Kl. 12.00-16.00. Lunch serveras 12.00-13.00. 

Program

12.00-13.00 Lunch

13.00 Etiska samt IP- och IT-rättsliga aspekter på AI

13.30 Förändringar inom konsumenträtten

14.00 Miljöpåståenden i marknadsföring

14.45 Aktuellt på GDPR-området (Trans-Atlantic Data Privacy Framework, Google Analytics och nya tillsynsbeslut)

15.15 Digital Services Act (DSA)

Välkommen till en inspirerande eftermiddag hos oss på Cederquist!

Läs mer och anmäl dig här!

 

Immaterialrätt & Marknadsrätt

Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser - från skapande till kommersialisering.

Läs mer

IT & Telekom

Vi biträder kunder i allt ifrån komplexa IT-affärer till löpande frågor rörande kommersialisering av rättigheter.

Läs mer

Personuppgifter & Informationssäkerhet

Cederquists jurister har bred erfarenhet av att ge råd kring hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering.

Läs mer

Medierätt

Våra specialister är väl förtrogna med förutsättningarna för mediebranschens aktörer och ger effektiv rådgivning för varje situation.

Läs mer

Outsourcing

Vi har omfattande erfarenhet av nationella och globala outsourcingaffärer och bistår våra kunder med strategisk rådgivning inom ett brett spektra av området.

Läs mer