2015

Nyhet

Ny verklighet kräver ny tillämpning av konkurrensreglerna

2015-12-02 E-handeln har de senaste åren haft en mycket stark tillväxt. Tillämpningen av dagens konkurrensregler på denna nya ekonomiska verkligheten är inte alltid optimal. - Tillämpningen av reglerna på det nya kan inte alltid göras på samma sätt som när de kom till utan måste anpassas till verkligheten, säger advokat Fredrik Lindblom som nyligen har publicerat en artikel på detta tema i Thomson Reuter Competition Global Guide.
Nyhet

Så når du framgång i tvist

2015-11-30 Att till varje pris undvika tvister och processer är väl vad de flesta parter önskar i en affärsrelation. Men hur går man egentligen tillväga för att smidigt lösa en konflikt när oenighet väl uppstår? Det vet Erik Wernberg, Partner på Cederquist med lång erfarenhet av tvistelösning. – Genom att positionera sig rätt går det faktiskt att undvika tvister och istället öka möjligheterna till framgång och fortsatt goda relationer, säger han.
Nyhet

Byråsamarbete för ökad jämställdhet

2015-11-26 Tio av Sveriges största affärsjuridiska byråer har inlett ett gemensamt projekt som syftar till att öka förutsättningarna för en jämnare könsfördelning i branschen. Cederquist är en av dessa byråer. – Vi tycker det ska vara självklart att alla har samma chans och premieras på samma sätt. Oavsett kön, säger Johan Lundberg, Managing Partner på Cederquist.
Nyhet

"Avtal ska inte bara användas som hyllvärmare"

2015-11-04 Ett bra förhandlat avtal är en god start för en långvarig affärsrelation. Men att bara slå sig till ro och tro att allt löper på som vanligt bara för att avtalet är i hamn är inget som Cederquist jurister rekommenderar. Enligt Maja Wettergren, Partner på Cederquist, måste avtalsparterna även tänka på hur de agerar under avtalstiden.
Nyhet

Få koll på rättsliga regler och förbättra din e-handel

2015-10-30 I takt med att världen blir allt mer digital så förflyttas också en allt större del av ekonomin och företagens försäljning online. Då blir det också allt viktigare att ha koll på de regler som rör denna miljö. - Alla som sysslar med online-försäljning på något sätt bör ha koll på de regler som rör denna miljö. Det kan både underlätta och förbättra deras affärer, säger Fredrik Lindblom, partner på Cederquist med mångårig erfarenhet av rättsliga regler kring e-handel.
Nyhet

Så påverkar EU-domstolens avgörande överföring av personuppgifter

2015-10-08 Den 6 oktober fällde EU-domstolen sitt avgörande avseende överföring av personuppgifter till USA. Avgörandet får direkta konsekvenser för företag som överför personuppgifter från EU till USA. - Det finns vissa åtgärder att vidta för att minska risken för att personuppgifter överförs olagligt, säger Martin Gynnerstedt, en av Cederquists experter på IT-rätt.
Nyhet

Att avtalsförhandla är en skön konst

2015-10-06 Att skriva och förhandla kommersiella avtal är ett hantverk som det tar tid att lära sig, men med rätt verktyg och några praktiska knep kan man snabbt bli bättre.
Nyhet

Specialist förstärker Cederquist Fastighetsgrupp

2015-09-15 Cederquist har anställt Christina Sandström som Specialist Counsel till Fastighetsrättsgruppen. Hon kommer närmast från arbete som bolagsjurist på Jernhusen och har dessförinnan arbetat som advokat på Hellström Advokatbyrå och inom domstolsväsendet.
Nyhet

Cederquist deltar i projekt för ökad jämställdhet

2015-09-10 Cederquist har gått med i projektet "Leveling the Playing Field” som syftar till att få fler kvinnliga delägare på svenska advokatbyråer. Projektet är initierat av Stockholms Handelskammare och Swedish Women in Arbitration Network (SWAN). I projektet deltar förutom Cederquist, tio andra advokatbyråer i Stockholm.
Nyhet

Cederquist hjälper människor på flykt

2015-09-09 Just nu pågår en av de värsta flyktingkatastroferna i vår tid. Vi är många som berörs av dagliga bilder på både vuxna och barn som inte klarat den resan, liksom på överlevande som det saknas tillräckliga resurser för att omhänderta.
Nyhet

Nya advokater på Cederquist

2015-09-03 Andrea Hamrin och Oskar Hjärpe antogs till Advokatsamfundet den 28 augusti och Linda Karlsson återinträdde igen som advokat, efter sitt utträde i samband med tingstjänstgöring på Attunda Tingsrätt.