Att avtalsförhandla är en skön konst

Att skriva och förhandla kommersiella avtal är ett hantverk som det tar tid att lära sig, men med rätt verktyg och några praktiska knep kan man snabbt bli bättre.

En av de som kan detta med att förhandla avtal är Cederquists expert på tvistelösning, advokat Elsa Arbrandt som både har skrivit och förhandlat många kommersiella avtal och drivit mål i domstol och skiljeförfarande om sådana avtal. Hon är också en av de jurister som håller i  Cederquist frukostseminarieserie "Från ax till limpa" som startar den 21 oktober och som just handlar om hur man bäst positionerar sig i avtalsförhandlingar.

Enligt Elsa är avtalsförhandling en teknik som man lär sig bemästra med erfarenhet men det går alltid att bli bättre.

-  I många fall finns det inte något objektivt rätt eller fel när man förhandlar. Däremot kan man utvecklas genom att diskutera avtalsskrivning och avtalstolkning med andra yrkespersoner.  Tanken är därför att deltagarna under de tre seminarietillfällena ska få möjlighet att dra lärdom av andras, ofta dyrköpta, misstag och erfarenheter.

Elsa Arbrandt berättar vidare att seminarierna kommer att vara interaktiva, erfarenhetsbaserade och handfasta. Föredragshållarna kommer att använda sig av exempel från förvärvsavtal och andra kommersiella avtal som utgångspunkt för diskussionen och dela med sig av "best practices", samt "do nots".

 Vad får deltagarna med sig hem?
-  Målsättningen är att ge deltagarna praktiska verktyg att applicera i sin egen vardag, samt ge dem en helhetssyn som gör att de kommer att agera ännu smartare framöver. Det budskap vi vill skicka med är att man inte kan slå sig till ro bara för att man har fått till ett bra avtal. Likaså är det inte kört bara för att man sitter fast i ett dåligt avtal.

Det är Lars Bärnheim och Elsa Arbrandt som kommer att hålla i seminarierna och se till att den röda tråden löper genom dem, men Elsa berättar att de även har plockat in experter från olika verksamhetsgrupper på Cederquist som förstärker  de olika delarna. Gemensamt för alla föredragshållarna är att de har en lång och omfattande erfarenhet av att förhandla, skriva och tvista om kommersiella avtal och särskilt gillar de strategiska aspekterna kring detta.

-  Vi vet var stötestenarna finns, såväl i avtalsskrivandet som vid tvister och vi har kunskap om vilka klausuler som fungerar och vilka som inte gör det.

Kan du kort beskriva seminarieledarna?
-  Lars Bärnheim har förhandlat och skrivit hundratals avtal, främst förvärvsrelaterade. Maja Wettergren har en omfattande erfarenhet av bland annat stora outsourcingprojekt och andra avtal som löper under lång tid och där governance-frågor under avtalstiden blir viktiga. Hon kommer och pratar under del två, den 18 november. På det sista tillfället, den 8 december, deltar Erik Wernberg från vår tvistelösningsgrupp. Han har mer än femton års erfarenhet av tvister om kommersiella avtal, såväl stora komplexa som små enkla.

Avslutningsvis, vem bör gå på seminarierna?
-  Alla som jobbar med avtal i någon form har nytta av det vi kommer att prata om, oavsett om man är den som förhandlar avtal eller ser till att de efterlevs.

Kontakt