Att förebygga korruption – allt viktigare för internationella företag

Nästa vecka står Cederquist värd för ett seminarium om hur företag, dess ledning och anställda kan arbeta med att bekämpa korruption och bedrägeri. Ett viktigt ämne i dag när företag står inför alltmer komplexa utmaningar när det gäller regelefterlevnad

Vi har pratat med Advokat Erik Wernberg, en av talarna på seminariet, om varför det är viktigt att företag som kommer i kontakt med internationella miljöer har kunskap om vilka krav som ställs på företagen i dag.

Varför är detta seminariet viktigt?

-  Aldrig tidigare har det varit förknippat med så många och stora risker att driva affärsverksamhet. Följs inte reglerna riskerar företagen att drabbas av negativ publicitet och stränga påföljder. Korruption och arbetet med att förebygga korruption är en av de största utmaningar som företagen idag ställs inför i dag, särskilt när de ger sig in på okända och riskutsatta marknader. I ljuset av den internationella utvecklingen på området ställs allt högre krav på en väl genomtänkt strategi hos företagen, något som Cederquist arbetar aktivt med. Det är viktigt för alla som kommer i kontakt med internationella miljöer att känna till de krav som ställs på företagen, vad som gäller och hur de  bör agera för att förebygga och motverka oegentligheter.

Vad tar deltagarna med sig hem efteråt?

-   Deltagarna får praktiska tips på hur de kan arbeta med dessa frågeställningar från såväl Cederquist experter som från externt inbjudna talare med stor erfarenhet från praktisk hantering av anti-korruptionsrelaterade frågor. Det är särskilt roligt att ledande experter från NCC, Tele2, E&Y och rättsväsendet kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Vem tycker du ska komma?

-   Jag tror att alla som arbetar praktiskt på företag, eller i styrelser som har en internationell inriktning, eller som planerar att ge sig ut på okända och utsatt marknader, kommer att tycka att seminariet är mycket värdefullt och givande.

Kontakt