"Avtal ska inte bara användas som hyllvärmare"

Ett bra förhandlat avtal är en god start för en långvarig affärsrelation. Men att bara slå sig till ro och tro att allt löper på som vanligt bara för att avtalet är i hamn är inget som Cederquist jurister rekommenderar. Enligt Maja Wettergren, Partner på Cederquist, måste avtalsparterna även tänka på hur de agerar under avtalstiden.

-  Risken är att den som bara använder avtalet som "hyllvärmare" försämrar sin position under avtalstiden utan att ens vara medveten om det. Det gäller att positionera sig rätt och agera rätt även under avtalstiden, säger Maja Wettergren.

Detta är också temat för den andra delen i Cederquists frukostseminarieserie om avtalsmaximering i tre delar där Maja Wettergren tillsammans med Cederquists experter inom området Elsa Arbrandt och Lars Bärnheim ska dela med sig av sina kunskaper och ge handfasta tips till deltagarna.

Vad kommer du prata om på seminariet?
-  Jag kommer att förklara varför partsbruk och praxis under avtalstiden är precis lika viktigt som avtalet i sig och hur man genom en genomtänkt och klok avtalstillämpning kan bibehålla och förbättra sin position under avtalstiden. En annan aspekt av detta är vikten av att avtalet innehåller bra handlingsdirigerande klausuler. Det vill säga klara och tydliga påtryckningsmedel och påföljder, och att man som avtalspart också förmår att på ett taktiskt sätt använda sådana klausuler för att hävda och bibehålla din position gentemot motparten under avtalstiden.

Maja Wettergren talar av egen erfarenhet. Hon har under sin 15 år långa advokatkarriär förhandlat en stor mängd företagstransaktioner. Hon har också bistått i en uppsjö av kommersiella projekt som har inneburit, projektledning, upprättande och förhandling av olika typer av avtal. Sedan ett par år tillbaka är hon också ansvarig för Cederquists "tvärvetenskapliga" kompetensgrupp för kommersiella projekt.

-  Där kombinerar vi kompetens från vana avtalssnickare och förhandlare, med specialistkompetens inom IT och teknologi, IP, arbetsrätt, offentlig upphandling med mera.

Vad hoppas du att deltagarna på seminariet får med sig hem efteråt?
-   Förutom att jag vill förmedla vikten av att använda avtalet under hela avtalstiden, inte bara när det blir problem så hoppas jag att vi ska få igång en interaktivitet och en diskussion där deltagarna också kan dela med sig av sina egna erfarenheter och där, jag, Elsa och Lars kan dela med oss av våra gemensamma praktiska erfarenheter av att förhandla, skriva och tvista om kommersiella avtal.

Läs också intervjun med Elsa Arbrandt som handlar om strategier inför avtalsförhandlingen.

Kontakt