Byråsamarbete för ökad jämställdhet

Tio av Sveriges största affärsjuridiska byråer har inlett ett gemensamt projekt som syftar till att öka förutsättningarna för en jämnare könsfördelning i branschen. Cederquist är en av dessa byråer. – Vi tycker det ska vara självklart att alla har samma chans och premieras på samma sätt. Oavsett kön, säger Johan Lundberg, Managing Partner på Cederquist.

I projektet, Level The Playing Field, som är initierat av Stockholms Handelskammare och Swedish Women in Arbitration Network (SWAN) kommer Cederquist att arbeta tillsammans med nio andra affärsjuridiska byråer för att hitta konstruktiva och konkreta förslag på hur fler kvinnor i branschen kan bli delägare. Tanken är att byråerna tillsammans ska inspirera och utmana varandra att tänka nytt och större.

Kvinnorna har länge varit i majoritet på Sveriges juristutbildningar. De är ofta bäst i klassen och slutför också juridikstudierna i högre grad än männen. Av landets nyanställda jurister är sex av tio kvinnor.  Men någonstans på vägen gör det ett val.

-    Vi ser att det finns många duktiga kvinnor därute och det är många av dem som börjar på Cederquist, men något händer på vägen och i slutändan är det ändå flest män som blir delägare. Kvinnorna väljer istället att arbeta som bolagsjurister, eller göra annan karriär. Vi vill förstå varför kvinnorna gör detta val och försöka ändra på det, säger han.

Projektet sätter igång i november 2015 och i mars 2016 kommer projektgruppen att leverera förslag på bättre sätt att arbeta. Förhoppningen är att byråerna gemensamt ska komma fram till konkreta lösningar och konstruktiva förslag som gör att de tillsammans kan ändra på situationen.

-    Jag är medveten om att det här är ett komplext problem, men bara det faktum att vi lyfter frågan och engagerar oss gemensamt är ett stort steg framåt. Sedan är det ju upp till var och en att leverera resultat, säger Johan Lundberg,

Vad är målet för Cederquist när det gäller jämställdhetsfrågor?
-    Det är självklart att öka andelen kvinnliga delägare, men också att de manliga delägarna ska kunna känna sig trygga med att vara föräldralediga. Detta är ett känsligt ämne, men det berör båda könen och i slutändan hoppas jag att det ska bli en mer rättvis bransch för både män och kvinnor.

Läs mer om projektet på hemsidan www.leveltheplayingfield.se.

                                                 ______

Vill du veta mer om Cederquists medverkan i projektet?
Kontakta Kommunikationschef Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@cederquist.se, telefon 08 - 522 065 55.

Kontakt