Cederquist deltar i projekt för ökad jämställdhet

Cederquist har gått med i projektet "Leveling the Playing Field” som syftar till att få fler kvinnliga delägare på svenska advokatbyråer. Projektet är initierat av Stockholms Handelskammare och Swedish Women in Arbitration Network (SWAN). I projektet deltar förutom Cederquist, tio andra advokatbyråer i Stockholm.


På Cederquist finns det en ambition att arbeta målinriktat med jämställdhetsfrågor och efter det första mötet för några veckor sedan såg Eva Dahl, HR-chef på Cederquist och Johan Lundberg, Managing Partner,  genast att det fanns en stor potential med detta projekt.

- Vi var först ut bland alla advokatbyråer i Stockholm att anmäla intresse. Genom att delta i detta projekt tillsammans med andra advokatbyråer kan vi arbeta aktivt, affärsmässig och konkret med dessa frågor. Vi ser också fram emot att kunna inspirera andra advokatbyråer i de delar där vi redan är i framkant och få input av andra där de har kommit längre. Det blir ett ömsesidigt utbyte, säger Eva Dahl.

Det har under en längre tid funnits ett intresse i advokatbranschen för att arbeta för en ökad jämställdhet. Med projektet ”Leveling the Playing Field” ges byråerna ett unikt tillfälle att tillsammans hitta konkreta lösningar som både förbättrar jämställdheten och byråernas affär, medarbetarengagemang, kundnöjdhet och tjänster.

De advokatbyråer som deltar i projektet ska nu välja ut åtta representerar från olika nivåer i organisationen, allt från juniora biträdande jurister till delägare och alumni.  De kommer att träffas vid tre olika tillfällen för att diskutera, utveckla erfarenheter och ta fram konkreta förslag på hur jämställdheten kan öka inom branschen.

Inspirationen bakom "Leveling the Playing Field" kommer från projektet "Battle of the numbers" som konsult- och kommunikationsföretaget Wiminvest står bakom.  För några år sedan deltog tio globala företag, bland andra H&M, Volvo, SEB, Ericsson och IKEA i detta projekt, med syfte att öka andelen kvinnor i operativa chefspositioner.

- För flera av projektdeltagarna har detta förbättrat deras affär och stärkt deras varumärke. Nittio procent av kvinnorna säger att de har ökat sina förutsättningar till karriär på bolaget. Det råder ingen tvekan om att projektet "Leveling the Playing Field” kan få samma effekt inom advokatbranschen, säger Sofia Falk, VD och grundare Wiminvest.

Läs mer om projetet "Leveling the Playing Field".

Kontakt