Få koll på rättsliga regler och förbättra din e-handel

I takt med att världen blir allt mer digital så förflyttas också en allt större del av ekonomin och företagens försäljning online. Då blir det också allt viktigare att ha koll på de regler som rör denna miljö. - Alla som sysslar med online-försäljning på något sätt bör ha koll på de regler som rör denna miljö. Det kan både underlätta och förbättra deras affärer, säger Fredrik Lindblom, partner på Cederquist med mångårig erfarenhet av rättsliga regler kring e-handel.

Alla som kommer i kontakt med e-handel kommer också i kontakt med regler som rör online-försäljning. Dessa regler har stor inverkan på framförallt producenter av konsumentprodukter av olika slag men naturligtvis även på återförsäljare av sådana produkter, både inom Sveriges gränser, men även inom EU där det fortfarande finns många regelhinder som försvårar handeln.

-  Just nu pågår inom EU en branschutredning av e-handeln som syftar till att upptäcka och åtgärda eventuella konkurrensproblem som negativt påverkar e-handeln inom EU. För att kunna driva sin försäljning på bästa sätt i e-handelns tidevarv är det viktigt att ha en känsla för hur konkurrensreglerna kan både hindra och hjälpa det man vill uppnå, säger Fredrik Lindblom.

I syfte att belysa de konkurrensrättsliga utmaningar som producenter och  återförsäljare av produkter på internet kan stöta på anordnar Cederquist ett frukostseminarium den 5 november. Seminariet hålls av Cederquists Fredrik Lindblom, partner, och Kristoffer Molin, senior associate. De har båda arbetat med konkurrensrätt i förhållande till e-handel sedan e-handeln var i sin linda och de har gett råd till både stora industribolag, små startup-bolag och etablerade varumärkesinnehavare. Tillsammans har de 25 års erfarenhet av  tillämpningen av konkurrensreglerna och de har sett utmaningarna växa fram i den alltmer uppkopplade världen.

Vad kommer ni gå igenom på seminariet?
-   Världen har förändrats de senaste åren, men de gamla reglerna består  Vi kommer att gå igenom både befintliga konkurrensrättsliga regler och regler som är specifika för just näthandel. Vi kommer också att blicka in i framtiden och titta på vilka möjligheter och utmaningar som kan ligga längre fram, säger Fredrik Lindblom.

Varför kan det vara viktigt för e-handlare att gå på detta seminarium?
-   För att få en bra känsla för konkurrensrättens tillämpning på nätet och de kommer kunna se både vilka konkurrensrättsliga risker som är förenade med e-handel och hur de kan undvikas, samt vilka möjligheter som finns inom ramen för konkurrensreglerna. Deltagarna kommer också att få tips och råd för hur deras affärer kan struktureras och anpassas inom konkurrensrättens ramar.

Kontakt