Korruptionsrisker ökar - så agerar du

Internationella bolag oroar sig mer och mer för korruptions- och mutfrågor. Det visar en rapport som revisionsfirman KPMG har tagit fram.

Internationella bolag oroar sig mer och mer för korruptions- och mutfrågor. Det visar en rapport som revisionsfirman KPMG har tagit fram.

Tidigare i höstas stod Cederquist värd för ett seminarium om hur företag, dess ledning och anställda kan arbeta med att bekämpa korruption och bedrägeri. Ett viktigt ämne idag när företag står inför alltmer komplexa utmaningar när det gäller regelefterlevnad

Vi har pratat med Advokat Erik Wernberg, en av talarna på seminariet.

Varför är det så viktigt att företag som kommer i kontakt med internationella miljöer har kunskap om vilka krav som ställs på dem?

- Aldrig tidigare har det varit förknippat med så många och stora risker att driva affärsverksamhet. Följs inte reglerna riskerar företagen att drabbas av negativ publicitet och stränga påföljder.

Korruption och arbetet med att förebygga korruption är en av de största utmaningar som företagen ställs inför idag, särskilt när de ger sig in på okända och riskutsatta marknader.

Vad är det som driver denna utveckling?

- Den internationella utvecklingen på området medför att det ställs allt högre krav på en väl genomtänkt strategi hos företagen, något som Cederquist arbetar aktivt med.

Vad bör företag som kommer i kontakt med internationella miljöer tänka på?

- Det är viktigt att känna till de krav som ställs på företagen, vad som gäller och hur de  bör agera för att förebygga och motverka oegentligheter.

Vill du veta mer om hur ditt företag bör agera i kontakt med internationella miljöer? Kontakta Advokat Erik Wernberg.

Kontakt