Ny verklighet kräver ny tillämpning av konkurrensreglerna

E-handeln har de senaste åren haft en mycket stark tillväxt. Tillämpningen av dagens konkurrensregler på denna nya ekonomiska verkligheten är inte alltid optimal. - Tillämpningen av reglerna på det nya kan inte alltid göras på samma sätt som när de kom till utan måste anpassas till verkligheten, säger advokat Fredrik Lindblom som nyligen har publicerat en artikel på detta tema i Thomson Reuter Competition Global Guide.

I artikeln pekar Fredrik på att de nuvarande europeiska konkurrensreglerna kanske inte ska vara verktyget för att ställa om hur varor och tjänster distribueras utan att de måste ta i beaktande hur verkligheten ser ut; samtidigt som e-handelns utveckling inte ska försvåras måste den traditionella handeln få fortsätta att fungera, åtminstone under överskådlig tid.

-  Distributionen av varor och tjänster genomgår en metamorfos genom e-handelns framväxt. E-handeln är förstås positiv och ger många nya möjligheter och fördelar, men den ska inte nödvändigtvis skyddas till varje pris. Detta kan få oönskade långsiktiga effekter som i slutänden rentav riskerar att utarma innovationstakten, menar Fredrik Lindblom.

Läs artikeln "The application of European competition rules on vertical agreements to online trading" som pdf här.

Om Fredrik Lindblom:
Fredrik Lindblom är partner på Cederquist och leder den verksamhetsgrupp på Cederquist som arbetar med EU-rätt, konkurrensrätt och upphandling. Han har arbetat med konkurrensrätt i förhållande till e-handel sedan e-handeln var i sin linda och har varit rådgivare till både stora industribolag, små startup-bolag och etablerade varumärkesinnehavare.

Kontakt