Så når du framgång i tvist

Att till varje pris undvika tvister och processer är väl vad de flesta parter önskar i en affärsrelation. Men hur går man egentligen tillväga för att smidigt lösa en konflikt när oenighet väl uppstår? Det vet Erik Wernberg, Partner på Cederquist med lång erfarenhet av tvistelösning. – Genom att positionera sig rätt går det faktiskt att undvika tvister och istället öka möjligheterna till framgång och fortsatt goda relationer, säger han.

En oönskad tvist stör den dagliga verksamheten och om tvisten leder till rättslig process uppkommer nästan alltid en osäkerhet för bolaget och dess verksamhet. Dessutom tar en tvist tid och resurser i anspråk som borde ägnas åt den normala affärsverksamheten. Men enligt Erik Wernberg, som uteslutande har arbetat med tvistlösning sedan år 1997, går det ofta att undvika en tvist genom ett korrekt och tydligt agerande.

-  För att maximera utfallet är det viktigt att vidta de processuella åtgärder som behövs, exempelvis reklamationer och bevissäkring. Om en rättslig process trots sådana åtgärder inte kan undvikas innebär en tidig analys och positionering att man får ett bättre utgångsläge. I vissa fall kan en tidig positionering vara helt avgörande för möjligheterna till framgång, säger Erik Wernberg som har stor erfarenhet av att företräda klienter i kommersiella tvister i domstol och inför skiljenämnder.

Hur man konkret ska göra för att positionera sig rätt vid tvist är också temat för den tredje och sista delen i Cederquists frukostseminarieserie om avtalsmaximering i tre delar där Erik Wernberg tillsammans med Cederquists experter inom området Elsa Arbrandt och Lars Bärnheim delar med sig av sina kunskaper och ger handfasta tips till deltagarna.

Kan du redan nu dela med dig av några konkreta tips som du kommer prata mer om på seminariet?

-  Ett bra tips för att maximera utfallet vid tvist är att göra en så noggrann analys som möjligt av vad som hänt, att tidigt säkerställa bevisning, samt att ta kontrollen över korrespondensen med motparten. På seminariet kommer jag också ta upp fler konkreta saker man kan göra för att positionera sig rätt.

Erik Wernberg menar vidare att en lyckad positionering i ett tidigt skede ökar såväl möjligheterna till full framgång i en efterföljande tvist som möjligheten att nå en fördelaktig förlikningslösning, vilket i sin tur ger hopp om en god framtida relation.

-  Om en tvist kan undvikas kan också goda relationer bibehållas och företaget kan ägna sig åt den normala verksamheten istället för att ägna tid åt en tvist som kan pågå under åtskilliga år.


Läs också:
Intervjun med Elsa Arbrandt som handlar om strategier inför avtalsförhandlingen här.

Intervjun med Maja Wettergren som handlar om att positionera sig rätt och agera rätt under avtalstiden här.

Kontakt