Kan taktisk anbudsgivning förbjudas?

I en artikel på Upphandling24 analyserar Mikael Engström och Peter Riiga ett färskt kammarrättsavgörande.