Cederquist har biträtt Strukton Rail AB i ett omfattande mål avseende arbetsmiljöbrott

Cederquist har biträtt Strukton Rail AB i ett omfattande och principiellt viktigt mål avseende arbetsmiljöbrott.

Tingsrätten har gått på Struktons linje och ogillat åtalet. Jens Tillqvist säger: ”Det känns bra att tingsrätten accepterat vårt resonemang. Domen klargör ansvarsfördelningen avseende säkerhet och arbetsmiljö mellan entreprenörer och Trafikverket på ett intressant sätt.”

För att läsa hela domen, vänligen klicka här.

Kontakt