Cederquist har skrivit ett kapitel i Banking Regulation 2016

Under våren har Cederquists finansmarknadsrättsgrupp fått förtroendet att ta fram ett kapitel om den svenska bankregleringen till den internationella juridiska publikationen Banking Regulation 2016 som ges ut av Getting the Deal Through.

Kapitlet behandlar bland annat frågor om det svenska bankregelverket, tillsynen av banker, resolution och kapitalkrav, samt krav på ägare. Publikationen ges ut av det internationellt erkända förlaget Getting the Deal Through. De jurister från Cederquist som varit med och skrivit texten är Magnus Lindstedt, ansvarig delägare inom Finansmarknadsrätt, Annika Walin och Sebastian Sundberg.

Läs mer om publikationen här: https://gettingthedealthrough.com/area/4/jurisdiction/38/banking-regulation-sweden/