Därför friar Stockholms tingsrätt tidigare företrädare och revisor för HQ

Ett referat av HQ-målet från Cederquists tvistlösningsexperter.

Tingsrätten meddelade den 21 juni friande dom på samtliga åtalspunkter mot de fyra tidigare företrädarna för HQ AB. Även den ansvarige revisorn frias. Målet har varit mycket omfattande och rättegången har tagit 29 dagar att genomföra. På länken nedan kan ni läsa en sammanfattning av målet från Cederquists tvistlösningsexperter.

https://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=297360 

Kontakt