Högsta förvaltningsdomstolen sätter p för pragmatiska bedömningar av skallkrav

Mikael Engström och Peter Riiga har skrivit en artikel i senaste numret av Offentliga Affärer.

I en artikel i senaste numret av Offentliga Affärer analyserar Mikael Engström och Peter Riiga Högsta förvaltningsdomstolens nyligen avgjorda mål gällande pragmatisk bedömning av skallkrav vid offentlig upphandling. Frågan i bägge målen var i princip densamma – kan det finnas skäl att bortse från att ett anbud inte uppfyller samtliga obligatoriska krav, eller kräver likabehandlingsprincipen att anbudet förkastas?

 För att läsa hela artikeln, klicka här: https://issuu.com/hexanova/docs/oa3_lagupplost_klar/c/sm1ho8m