Lunchseminarium om nyheter inom börs- och bolagsrätt

Cederquist anordnar varje år i januari ett lunchseminarium om nyheter inom börs- och bolagsrätt. Flera centrala regelverk på börsrättens område har genomgått förändringar under 2016 och ytterligare förändringar kommer under 2017.

Under 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) i kraft som fått stor påverkan på börsbolagens hantering av insiderinformation, och under 2017 träder nya sanktions- och utredningsbefogenheter i marknadsmissbruksregelverket i kraft. Till följd av nya regleringar från EU sker också förändringar i regelverk som svenska börsbolag tillämpar på daglig basis bland annat avseende revisorer och revisionsutskott samt hållbarhetsrapportering. Regeringen har även tagit fram ett lagförslag om kvotering i styrelser i börsbolag och det kommer regler om mångfaldspolicy för styrelsens sammansättning.

Vid seminariet kommer vi att gå igenom de praktiska konsekvenserna av regelförändringarna och föreslå åtgärder för att möta dessa.

Praktiska detaljer:
Datum: Torsdag den 26 januari 2017.
Plats: Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm.
Tid: Kl. 11.45-13.30. Lunch serveras mellan kl. 11.45 och 12.15.

Du får gärna ta med dig en kollega. Anmäl i så fall din kollega separat.

Anmäl dig här

Varmt välkommen!