Stort intresse för seminarieserie om nya dataskyddsförordningen

Under våren har Cederquist arrangerat seminarier om EU:s nya dataskyddsförordning. Intresset har varit stort och seminarierna har lockat över 250 deltagare.

Seminarierna har hållits mot bakgrund av att EU nu har kommit överens om en ny dataskyddsförordning som kommer att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag i sin helhet.  Förordningen som börjar gälla under 2018 innebär att företag och organisationer måste vidta vissa åtgärder för att anpassa sig till de nya kraven.

Det är Cederquists jurister Martin Gynnerstedt och Henrik Lindstrand, båda med specialisering mot IT och integritetsskyddsfrågor, som har anordnat seminarierna.

Varför tror ni att intresset varit så stort?

-  EU har förhandlat om en ny dataskyddsförordning under flera år och spekulationerna kring den nya förordningen har debatterats flitigt i medierna. Ibland har det varit på gränsen till skandalrubriker som skapat stor oro bland företag och organisationer. Vi har velat förmedla en seriös bild av hur vi ser på förordningen och det har uppenbarligen funnits ett stort intresse för detta. Många av de artiklar vi läst fokuserar också enbart på vissa skillnader i förordningen vilket vi tycker ger en skev bild. Vi har därför velat ge en mer nyanserad översikt där även likheter med nuvarande regler har presenterats.

Under de två första seminarierna redovisades både likheter och skillnader med det gamla och det nya regelverket samt vilka konkreta åtgärder företag och organisationer bör vidta mot bakgrund av de nya reglerna.

På det sista seminariet fokuserade man på säkerhetsaspekterna i den nya förordningen och anordnades i samarbete med IT-konsultbolaget Knowit Secure.

-  Vi gick igenom vilka krav på säkerhet som finns i den nya dataskyddsförordningen jämfört med idag samt hur man kan arbeta med konceptet Privacy by Design ur både lång-och kortsiktiga perspektiv och hur detta svarar mot kraven i dataskyddsförordningen.

Sara Varda St Vincent som arbetar som chefsjurist på Milvik AB, som säljer microförsäkringar på emerging markets, har varit på båda seminarierna och hon tycker att det gett henne en bra introduktion till de nya reglerna samt en bra fördjupning.

-  Jag har börjat arbeta med detta ganska nyligen och genom att gå på dessa seminarier har jag fått bekräftat att jag är på rätt väg och dessutom fått bättre koll på vad förordningen innebär och rent faktiskt får för konsekvenser säger Sara.

Både Martin och Henrik har under resans gång fått bekräftat att det är många som redan börjar vidta åtgärder, men att det finns frågetecken att reda ut.

-  Fler frågetecken kommer säkert uppstå i takt med att man börjar förbereda sig för de nya kraven och vi kan också förvänta oss att få mer information från både statliga utredningar och tillsynsmyndigheter längs med resans gång. Det är därför inte omöjligt att det kan bli fler seminarier i detta ämne framöver. Detta är verkligen ett viktigt ämne som berör de flesta företag och organisationer på ett väsentligt plan.