Cederquists tvistlösningsgrupp vann i fredags ett principiellt intressant mål gällande egendomsskyddet

Mark- och miljödomstolen meddelade i fredags att de upphäver Skogsstyrelsens beslut att förbjuda fem markägare att avverka skog i Hälsingland. Cederquist biträdde en av markägarna som överklagade beslutet.
Fem markägare förbjöds förra året av Skogsstyrelsen att avverka skog, på grund av den hotade lavskrikans närvaro i Hälsingland. Markägarna fick inte heller ersättning från staten för att de inte kunde bruka sin mark. Domen har fått nationell medial uppmärksamhet och nyhetskällor såsom Sveriges Radio och Svenska Dagbladet har under helgen rapporterat om domen.

Erik Wernberg kommenterade även domen i tidningen Ljusnan – ”Det är väldigt positivt, och lite vad vi hoppades på. Det betyder oerhört mycket för markägarna att de får fortsätta bedriva sin verksamhet”, säger Erik Wernberg. Domen kommer att få stor betydelse för hur Sveriges myndigheter ska tolka och tillämpa artskyddsförordningen samt hur egendomsskyddet ska tillvaratas vid inskränkningar som en följd av miljöhänsyn. I Cederquists team ingick partner Erik Wernberg och associates Cecilia Öhrskog och Jim Blomström.
 
För mer information, besök länkarna nedan:

Ljusnan tidning.

 

Kontakt