Fortsatt högt tryck på fastighetsmarknaden

”Aktiviteten är fortfarande mycket stor på fastighetsmarknaden. Därför blir merparten av de tjänster som kunderna efterfrågar också transaktionsrådgivning". Så beskrev Erika Åslund, partner i Cederquists Fastighetsgrupp, fastighetsmarknaden och vilka tjänster som efterfrågas allt mer idag, i en intervju för Dagens Industri.

I intervjun berättar Erika bl.a. om det fortsatt höga trycket på fastighetsmarknaden, vilka tjänster som efterfrågas allt mer idag och om spaningar kring populära segment att investera i, i framtiden. "Logostikfastigheter kommer nog att fortsätta vara ett populärt segment kopplat till den växande e-handeln", menar Erika.

Erika berättar även i intervjun att Cederquists fastighetsgrupp har varit involverade i flera spännande affärer under året. "Det är alltid roligt när det finns något svårt i en affär som vi kan vara med och lösa för att få transaktionen i mål. En rolig affär som vi var inblandade i var när Alm Equity köpte Småa av JM och HSB".

För mer information, besök länken: https://www.di.se/nyheter/fastighetsjuristen-ser-bra-tryck-pa-marknaden/?forceScript=1&variantType=LARGE#receipt-page