Kristoffer Molin utsedd till extern rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i ICN

Kristoffer Molin, senior associate i Cederquists grupp för EU-och Konkurrensrätt, har återigen blivit utsedd till extern rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN.

Kristoffer kommer att delta i arbetsgruppen för företagskoncentrationer som fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.

ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.​

För att läsa mer, klicka på länken nedan.  

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/externa-radgivare-utsedda-till-internationellt-natverk2/​